Villkor

Denna tjänst kan endast nyttjas inom Stockholms län.

Behandlingar utförs endast i rökfri lokal.

I kundens lokal är det nödvändigt med tillgång till tillräckligt med utrymme för att ställa upp en massagebänk.

Underlaget i lokalen ska inte vara ömtåligt då det kan hända att massageolja eller desinfektionsmedel hamnar på golvet.

Tjänsten är inte tillgänglig för personer som bor på särskilt boende, gruppboende eller liknande där det finns vårdinsatser för boende.

Åldersgräns för tjänsten är 15 år och för personer mellan 15 och 17 år utförs behandling endast i målsmans närvaro.

Kunden måste godkänna att personliga uppgifter lagras i ett register. Uppgifterna skyddas och är inte tillgängliga för utomstående.

Bokningen av tjänsten kan endast utföras via mejl. Tillgång till dator, internet samt e-post är en förutsättning för att kunna använda tjänsten.

Kunden debiteras när avbokning sker senare än 24 timmar före bokad tid, om inga särskilda omständigheter föreligger.

Icke avbeställd tid debiteras.

I händelse av att terapeuten är försenad utgå ingen ekonomisk kompensation, däremot är kunden garanterad full behandlingstid samma dag eller på ny överenskommen tid.

I de fall där kunden är försenad utgår ingen kompensation för förlorad tid.

Kunden meddelas om bokad tid måste ställas in på grund av sjukdom, dåligt väder eller annan oförutsedd händelse. Vid eventuella tekniska problem kan det hända att kunden inte får meddelande om inställd tid.

Giltighetstiden för Guldkort och Presentkort är 1 år från inköpsdatum.
Bindningstiden för autogirotjänsten är på 12 månader om inget annat avtalats.